all4slot

PG SLOT สล็อตออนไลน์

 

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ มีผู้ก่อ คือ ตั้งชิน โสภณพนิช ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน ก่อตั้งในปี 2487   คุณชินเสียชีวิตลงในปี 2531 ด้วยวัย 80 ปี ขณะที่ปัจจุบัน บริหารโดยคุณชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลโสภณพนิช เรื่องราวของคุณชินเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ชาวจีนเสื่อผืนหมอนใบ ที่มาทำงานในเมืองไทย จนทำให้สามารถสร้างตัวเอง และเปลี่ยนสถานะของตัวเองจากอดีตไปอย่างสิ้นเชิง

ธนาคารกรุงเทพออนไลน์ และ เบอร์ธนาคารกรุงเทพ

บริการทางบัญชี

 • *111 สอบถามยอดเงินคงเหลือ
 • *113 สอบถามรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

โอนเงิน/เติมเงินมือถือ

 • *131 เติมเงินโทรศัพท์มือถือ
 • *140 บริการโอนเงิน
 • *112 สอบถามเงินโอนเข้าบัญชี

ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

 • *411 บริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 • *412 เปิดใช้บริการส่งรหัสผ่าน OTP ทาง SMS บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 • *544 บริการพร้อมเพย์
 • *954 บริการพร้อมเพย์และคิวอาร์โค้ด

ธนาคารกรุงเทพเปิดกี่โมง ?

08.30-17.00

หลายครั้ง ความสำเร็จมักขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นส่วนสำคัญคือ การมุ่งมั่น พยายาม ตั้งใจทำงาน และไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบาก เหมือนเรื่องราวของคุณชิน นั่นเอง

 ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์รวม 3,216,743 ล้านบาท โดยเป็นผู้นำในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีในประเทศไทย ผ่านสำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคลด้วยจำนวนลูกค้ากว่า 17 ล้านบัญชี 

บริการของธนาคารกรุงเทพเพื่อลูกค้าธุรกิจประกอบด้วย การจัดการสินเชื่อร่วม การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารทุน ธนาคารกรุงเทพสินเชื่อ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ บริการเพื่อเอสเอ็มอีและร้านค้า และบริการให้คำแนะนำทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรกับลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกทำธุรกรรมในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง 

ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารตัวแทนต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง และเป็นธนาคารธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศจีน โดยมีธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งมีเป็นผู้ถือหุ้นเต็ม 100% 

การที่ธนาคารยังคงเป็นผู้นำในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอด เป็นผลมาจากปรัชญาของธนาคารที่มุ่งเน้นการพัฒนาสายสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัลที่ปลอดภัย รวมทั้งยังมีบริษัทย่อยอย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนรวมบัวหลวง) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยคัดสรรโอกาสทางการลงทุนเพื่อลูกค้าของธนาคารโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความเป็นเลิศในด้านการประกอบกิจการที่ดีและถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

ธุรกิจของธนาคารกรุงเทพมีหลายประเภท ครอบคลุมทั้ง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจหลักทรัพย์

แนะนำค่ายสล็อตออนไลน์ : pg slot ค่ายเกมดัง สล็อตแตกง่าย ที่คุณไม่ควรพลาด

ธนาคารกรุงเทพ มี นโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างไร

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะเป็นพื้นฐานของผลการดำเนินงานที่ดี ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

ความมุ่งหมายของธนาคาร คือ การเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว ธนาคารจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค

จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการธนาคารกำหนดและทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์ของทางการหรือมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป และในโอกาสที่สมาคมธนาคารไทยได้ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณฉบับเดิมซึ่งจัดทำขึ้นมานานแล้ว ซึ่งได้ปรับปรุงและกำหนดเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ในปี 2560 แล้วนั้น ธนาคารจึงทำการทบทวนเนื้อหาของจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สมาคมธนาคารไทยกำหนด 

ธนาคารเชื่อมั่นว่าจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณและความน่าเชื่อถือในความเป็นสถาบันการเงิน ดังนั้น ธนาคารจึงส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารเป็นไปตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้ 

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท 

ธนาคารส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมั่นและยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้เป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ในการนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารทุกคนมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินการ โดยมีกรรมการ และผู้บริหารของธนาคาร เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ 

คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสาร การอบรมและการให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ตลอดจนจัดให้มีนโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ข้อมูลทั้งหมดในธนาคาร

เบอร์ธนาคารกรุงเทพ

ชิน โสภณพนิช ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพก่อตั้งในปี 2487   คุณชินเสียชีวิตลงในปี 2531 ด้วยวัย 80 ปี ขณะที่ปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพบริหารโดยคุณชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลโสภณพนิช เรื่องราวของคุณชินเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ชาวจีนเสื่อผืนหมอนใบ ที่มาทำงานในเมืองไทย จนทำให้สามารถสร้างตัวเอง และเปลี่ยนสถานะของตัวเองจากอดีตไปอย่างสิ้นเชิง

หลายครั้ง ความสำเร็จมักขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นส่วนสำคัญคือ การมุ่งมั่น พยายาม ตั้งใจทำงาน และไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบาก เหมือนเรื่องราวของคุณชิน นั่นเอง

 ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์รวม 3,216,743 ล้านบาท โดยเป็นผู้นำในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีในประเทศไทย ผ่านสำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคลด้วยจำนวนลูกค้ากว่า 17 ล้านบัญชี 

บริการเพื่อลูกค้าธุรกิจประกอบด้วย การจัดการสินเชื่อร่วม การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารทุน สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ บริการเพื่อเอสเอ็มอีและร้านค้า และบริการให้คำแนะนำทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรกับลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกทำธุรกรรมในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง 

ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารตัวแทนต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง และเป็นธนาคารธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศจีน โดยมี ประเทศจีน ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นเต็ม 100% 

ยังคงเป็นผู้นำในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอด เป็นผลมาจากปรัชญาของธนาคารที่มุ่งเน้นการพัฒนาสายสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัลที่ปลอดภัย รวมทั้งยังมีบริษัทย่อยอย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนรวมบัวหลวง) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยคัดสรรโอกาสทางการลงทุนเพื่อลูกค้าของธนาคารโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความเป็นเลิศในด้านการประกอบกิจการที่ดีและถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

ธุรกิจมีหลายประเภท ครอบคลุมทั้ง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจหลักทรัพย์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะเป็นพื้นฐานของผลการดำเนินงานที่ดี ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน pg wallet

ความมุ่งหมายของธนาคาร คือ การเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว ธนาคารจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค

จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการธนาคารกำหนดและทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์ของทางการหรือมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป และในโอกาสที่สมาคมธนาคารไทยได้ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณฉบับเดิมซึ่งจัดทำขึ้นมานานแล้ว ซึ่งได้ปรับปรุงและกำหนดเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ในปี 2560 แล้วนั้น ธนาคารจึงทำการทบทวนเนื้อหาของจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สมาคมธนาคารไทยกำหนด 

ธนาคารเชื่อมั่นว่าจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณและความน่าเชื่อถือในความเป็นสถาบันการเงิน ดังนั้น ธนาคารจึงส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารเป็นไปตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้ 

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท 

ธนาคารส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมั่นและยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้เป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ในการนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารทุกคนมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินการ โดยมีกรรมการ และผู้บริหารของธนาคาร เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ 

คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสาร การอบรมและการให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ตลอดจนจัดให้มีนโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งหยุดให้บริการ 31 สาขา ใน 8 จังหวัด
เป็นการชั่วคราว มีที่ไหนบ้าง เช็กพิกัด

วันที่ 23 เมษายน 2564 ธนาคารกรุงเทพแจ้งข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก Bangkok Bank ระบุว่า All4slots ธนาคารกรุงเทพขอหยุดให้ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้ระบุว่าสาขาเหล่านี้จะกลับมาให้บริการอีกครั้งเมื่อไหร่ นอกจากนี้ ทางธนาคารยังไม่ได้แจ้งสาเหตุที่แน่ชัด แต่บริเวณด้านล่างของประกาศ ปรากฏคำว่า COVID-19

กรุงเทพมหานคร

 • สาขาท่าเตียน 2
 • สาขายอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค
 • สาขาอินทรา สแควร์
 • สาขาจี ทาวเวอร์
 • สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • สาขาบิ๊กซี ประชาอุทิศ 90
 • สาขาอินเดีย เอ็มโพเรี่ยม
 • สาขาถนนข้าวสาร
 • สาขาโอเรียนเต็ล 2
 • สาขาเมโทร เวสต์ทาวน์ (กัลปพฤกษ์)
 • สาขาทีโอที แจ้งวัฒนะ
 • สาขาบิ๊กซี พระราม 2 สาขา 2

เชียงใหม่

 • สาขาพันธ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่
 • สาขาเทสโก้ โลตัส หางดง เชียงใหม่
 • สาขาบิ๊กซี หางดง 2
 • สาขาบุญถาวร เชียงใหม่
 • สาขาเทสโก้ โลตัส สันทราย
 • สาขาเทสโก้ โลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่
 • สาขามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปทุมธานี

 • สาขานพวงศ์ – ลาดหลุมแก้ว
 • สาขามหาวิทยาลัยรังสิต
 • สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ 2

แนะนำบทความน่าอ่าน : youtube vanced

ข้อมูลอัปเดทล่าสุด