all4slot

PG SLOT สล็อตออนไลน์

 

ขยะพลาสติก รู้จักขยะมากขึ้น ช่วยลดขยะช่วยโลก

ขยะพลาสติก

ขยะ หรือ ขยะพลาสติก สิ่งของเหลือใช้ จากชีวิตประจำวันที่รอการกำจัด นับเป็นปัญหาใหญ่ไปทั่วโลก เผชิญกันมานาน และกําลังเป็นวิกฤต  ในตอนนี้ ด้วยปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ในทุกวัน ทุกปี การทิ้งและแยกขยะที่ไม่ถูกต้องจนไม่สามารถนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำได้เท่าที่ควร และทำให้การกำจัดขยะอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพน้อยลงตามไปด้วย สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม PGSLOT ส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์ หลายคนอาจจะรับรู้ถึงปัญหา แต่คนส่วนใหญ่ มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว  และจัดการลำบาก ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว ขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่พวกคุณคิด และการคัดแยกขยะ จากครัวเรือน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะ ช่วยลดปริมาณขยะ และขยะจะไม่กลายเป็นขยะ ที่ไร้ค่า หากเราจัดการ อย่างถูกวิธี และนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ขยะพลาสติก ขยะมาจากไหน?

ขยะภายใที่มีอยู่แทบทุกมุม ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องทำงาน หรือห้องเก็บของ กรมควบคุมมลพิษได้ ระบุถึงสถานการณ์ของ ขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในชุมชนว่า ในปี 2561 จำนวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในชุมชนประมาณ 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.64 เนื่องมาจากชุมชนเมืองมีการขยายตัว ประชากรเพิ่มขึ้น ทำให้การบริโภคมากขึ้น และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิ ตจากการทำเกษตรกรรมไปสู่ สังคมเมือง ประกอบกับมี การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่มีแนวโน้มสูงกว่าที่ผ่านมา ในเดียวกั นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขยะภายในบ้านหนึ่งหลัง มีมากกว่า 1,400 ชนิดเลย ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังเล็ก ๆ จะสามารถสร้างขยะได้มากมายขนาดนี้ 

1. ห้องนอน ขยะพลาสติก

ห้องนอน อาจจะไม่ได้เป็นบ่อเกิด ของขยะ โดยตรงแต่ของใช้ต่าง ๆ เมื่อถูกใช้งาน และหมดสภาพแล้วก็กลายเป็นขยะดี ๆ นี่เอง 

2. ห้องน้ำ

ในห้องน้ำ ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของขยะพลาสติก มากที่สุด ภายในบ้าน ซึ่งจะเต็มไปด้วยบรรจุภัณฑ์และหีบห่อต่าง ๆ เช่น ขวดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้ง หลอดยาสีฟัน ขวดสบู่เหลว ขวดแชมพู ขวดครีมนวด ที่หมดอายุการใช้งาน ที่เสื่อมสภาพไปตามเวลา 

3. ห้องครัว

ส่วนใหญ่จะเป็นขยะ ประเภทอาหาร เช่น เศษผัก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ น้ำมันจากการ ทอดอาหาร และกากไขมันจากบ่อดักไขมัน นยังมีภาชนะบรรจุอาหาร เช่น จานพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงร้อนใส่แกง ขวดเครื่องปรุงต่าง ๆ ทั้งขวดน้ำมันพืช ขวดน้ำมันหอย ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว

4. ห้องพระ

ส่วนใหญมาจากของที่นำ ไปไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เศษเทียนไข น้ำตาเทียน ก้านธูป ซองธูป ดอกไม้แห้ง ดอกไม้พลาสติก ของใช้และของตกแต่งทั้งไฟแช็ก แจกัน กรอบรูป โต๊ะ ตู้ และชั้นวางของ รวมไปถึงขยะทีเกิดจากของ เซ่นไหว้ เช่น อาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ต่าง ๆ 

5. ห้องรับแขก

พื้นที่ที่ช้ต้อนรับแขก  มีขยะเกิดขึ้นมากมาย หลายประเภทมากกว่าห้องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะเอกสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า งเฟอร์นิเจอร์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ปฏิทิน กล่องกระดาษ ขวดแก้ว นาฬิกา แจกัน อัลบั้มรูป กรอบรูป เศษผ้าขี้ริ้ว ขวดสเปรย์ดับกลิ่น ขยะติดเชื้อจากอุปกรณ์ทำแผล เก้าอี้ โซฟา โคมไฟ ไฟฉาย โทรทัศน์ เครื่องเสียง หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ พัดลม รวมไปถึงของใช้อื่น ๆ 

6. ห้องทำงาน ขยะพลาสติก

ประเภทขยะของห้องทำงาน ส่วนมากจะเป็นขยะ รีไซเคิ ลและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กระดาษเอกสาร แฟ้มเอกสาร ซองเอกสาร ถุงชนิดต่าง ๆ รวมถึงเครื่องใช้ในสำนักงานที่จัดอยู่ขยะอันตราย เช่น จอคอมพิวเตอร์  ซีพียู เครื่องปริ้นเตอร์

7. ขยะพลาสติก ห้องเก็บของ

ส่วนของที่ชำรุดที่มีความเสียหายผุพัง แต่ยังไม่ได้นำไปกำจัดก็มักจะถูกนำไปเก็บไว้ห้องเก็บของ เช่น กล่องกระดาษ กล่องเครื่องมือ ถังสี ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก ไม้กวาด และไม้ถูพื้น 

8. โรงจอดรถ

สำหรับขยะที่มาจากโรงจอดรถส่วนใหญ่ ได้แก่ ซากรถยนต์ อะไหล่รถ ทั้งแผ่นคลัตช์ ลูกปืน ยางใน ยางนอก น้ำมันเบรกเก่า น้ำมันเครื่องเก่า แกลลอนน้ำมัน และแบตเตอร์รีรถเก่า อันเป็นของใช้ที่เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งาน

9. สนามหญ้า

ขยะในสนามหญ้าที่เจอบ่อย ๆ ได้แก่ กิ่งไม้ ใบไม้ ของตกแต่งทั้ง ถังน้ำ บัวรถน้ำ สายยาง รั้ว ประตู เก้าอี้พลาสติก รวมถึงของเล่น เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาส

วิธีลดขยะ ขยะพลาสติก ในบ้านด้วย 3R

3R คืออะไร

การจัดการขยะในบ้านเรือนและชุมชน ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน 

3R มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของการจัดการขยะด้วย 3R นอกจากจะช่วยควบคุมปริมาณการเกิดขยะที่ต้นกำเนิดแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและทำให้สามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนจะนำไปกำจัดด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการการเผาหรือการฝังกลบ แถมยังสามารถนำขยะบางส่วนไปสร้างรายได้ได้อีกด้วย 

3R มีอะไรบ้าง

หลัก 3R ประกอบด้วย Reduce (การใช้น้อยหรือลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle

Reduce การใช้น้อยหรือลดการใช้ โดยใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยลดปริมาณขยะให้มากที่สุด เช่น

  • ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  • ใช้แก้วส่วนตัวแทนแก้วพลาสติก
  • ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill)
  • ใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟม
  • นำกล่องเครื่องดื่มมาทำตะกร้า
  • วัสดุเหลือใช้ในบ้าน
  • ใช้กระดาษให้ครบ 2 หน้า
  • ใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์จใหม่ได้

ข้อมูลอัปเดทล่าสุด

Picture of จิรายุธ วงษ์เลี้ยง

จิรายุธ วงษ์เลี้ยง

ตำแหน่ง Content Creater ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเว็บพนัน กว่า 32 ปี การีนตีโดยรางวัล มากมายจากการทำงานในวงการนี้ พร้อมประสบการณ์ปั่นสล็อต มาทั้งชีวิต เพื่อที่จะสอนเทคนิค และ วิธีการเล่นสล็อตที่ถูกต้อง จากประสบการณ์ตรงที่น่าเชื่อถือสามารถติดตามบทความ ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้จากบนความข้างต้น